Hoërskool Hoopstad Inskrywing Die dag as jy jou kind by Hoërskool Hoopstad inskryf, begin die reis…

Hier werk ons met elke kind se talente en met die Vader se genade word elke kind se droom en ambisie ‘n realiteit. Almal wat by die skool betrokke is, wil net die beste vir elke kind hê. Ons is bewus van elke kind se doelwitte, hulpbronne, talente en elke gesin se dinamika.

Hier by ons:

  • is die hoeveelheid leerders in ‘n klas 20-30;
  • hier ken onderwysers elke kind persoonlik;
  • hier hoef elke kind nie sy ondersteuningstruktuur waar hulle geborge en veilig voel, met ander te deel nie;
  • goeie norms en waardes deurgaans gehandhaaf;
  • word elke kind nie aan onmoontlike hoë eise blootgestel nie;
  • strewe ons na groei op geestelike, liggaamlike en emosionele vlak;
  • word erkenning aan elkeen se talente gegee;
  • word uitstekende geleenthede aan elke leerder op alle terreine gebied;
  • handhaaf ons ‘n kind-gesentreerde leeromgewing.

Ons skool, soos enige plattelandse skool, het groot uitdagings om die hoof te bied. Met trots kan ons sê dat Hoërskool Hoopstad se leerders, ten spyte van hierdie uitdagings, op vele terreine uitblink en sukses behaal.

Een ding wat soos ‘n paal bo water staan, is dat ELKE kind in Hoërskool Hoopstad gehalte akademiese onderrig ontvang – die uitslae wys dit elke jaar. Hier is elke kind op vele terreine volgens elkeen se belangstelling, betrokke.

Ons glo en vertrou dat alle nuwelinge, ouers sowel as leerders, ‘n lang verbintenis met Hoopies sal hê. Dat u deel sal word van hierdie uitnemende instansie en dat u instrumenteel sal wees om Hoopies tot ongekende hoogtes te help uitbou.  Hier sal jou drome arendsvlerke kry om die hoogste doelwitte te bereik.